Glee Cast
  • 166万
  • 次收听
  • |
  • 2
  • 次分享
  • |
  • 46
  • 次喜欢
2010年青少年选择奖最佳音乐团体选择奖(Glee Cast)
Glee Cast 是电视剧GLEE里面的演员,因为这是一部音乐类型的电视剧,《欢乐合唱团》中的全部歌曲皆翻自时下的乐坛经典,对于大部分的中国观众来说,这简直就是一部盘点美国流行乐坛的百科全书。
[展开]
Glee Cast的热门歌曲 ( 8 )
Glee Cast的热门专辑
Glee: The Musi
2012年发行
Glee: The Musi
2012年发行
Glee: The Musi
2012年发行
Do They Know I
2011年发行
Glee: The Musi
2011年发行
Glee:the 3d Co
2011年发行
Glee: The Musi
2011年发行
Glee: The Musi
2011年发行
正在分享